Logga svart

Välkommen till Pernilla Sjöman AB


SPOLTEKNIK

Högtrycksspolning av avloppsledningar och spolning av borrhål, pool och spabadsfyllning.

SLAMTÖMNING

Slamtömningen av slamavskiljare (avloppsbrunnar). Vi har jour dygnet runt

RÖRINSPEKTION

Senaste tekniken för ledningsinspektion


VÅRA BILARNYHETER

Låga grundvattennivåer i landet
2018-10-07

Idag, 7 oktober 2018, var Håkan Sjöman AB med på TV4 nyheterna med anledning av det låga grundvattnet i landet.
Vi har fått många förfrågningar om vattenbrunnar, speciellt den här sommaren, där vi får borra nya brunnar som går djupare än de grävda brunnar som många hushåll har.
En ny borrad brunn är inte lika känslig som en grävd brunn, då det är grundvatten som lagras djupare ner i berget och under längre tid som används vid borrad brunn. Dock bör man alltid vara spara sparsam med vattenförbrukningen för framtiden.

Vi värnar om din integritet
2018-05-19

Vi på Pernilla Sjöman AB värnar om din integritet och har därför uppdaterat vår policy kring behandling av personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Vi har även sett över våra arbetsrutiner samt lagring av personuppgifter inom Håkan Sjöman AB och vidtagit de åtgärder som krävts.