Logga svart

Välkommen till Pernilla Sjöman AB


Den 1 januari 2019 tog Pernilla Sjöman AB över driften av slam- och spolbilarna samt filmbuss från Håkan Sjöman AB. Brunnsborrningen är forfarande kvar i Håkan Sjöman AB


SPOLTEKNIK

Högtrycksspolning av avloppsledningar och spolning av borrhål, pool och spabadsfyllning.

SLAMTÖMNING

Slamtömningen av slamavskiljare (avloppsbrunnar). Vi har jour dygnet runt

RÖRINSPEKTION

Senaste tekniken för ledningsinspektion


VÅRA BILAR