Välkommen till Pernilla Sjöman AB

Den 1 januari 2019 tog Pernilla Sjöman AB över driften av slam- och spolbilarna samt filmbuss från Håkan Sjöman AB. Brunnsborrningen är forfarande kvar i Håkan Sjöman AB.