Logga svart


HÖGTRYCKSSPOLNING


Vid högtrycksspolning spolar vi det flesta dimensioner på avloppsledningar och rörledningar. Det är mycket effektivt vid avloppsstopp eller t.ex. vid stopp i grusfyllda vägtrummor. Våra spolbilar är av större modell och har både en slamtank och en vattentank vilket betyder att den både kan suga upp slam och högtrycksspola.

Mindre spolbilar utan slamtank klarar inte av att ta hand om slam vid t.ex. en översvämning och dessa spolbilar har  även en begränsad kapacitet när det gäller vattenflödet vid spolning (ju grövre ledning, desto större vattenflöde behövs), det kan vara värt att tänka på innan du bokar spolbil.