Våra tjänster

Slamtömning

Ring journumret: 0708-53 10 50 vid behov av tömning

Slamtömning utförs i Norrtälje, Knivsta och Österåker/Vaxholm

På uppdrag av ett flertal kommuner så utför vi slamtömning i Norrtälje Kommun, Knivsta kommun och i Österåker samt Vaxholm. Dessa kommunala uppdrag förvaltas i respektive kommun, Norrtälje, Knivsta av respektive renhållningsavdelningar. I Österåker och Vaxholm förvaltas uppdraget av Roslagsvatten. Aktuell information av respektive kommuns taxor finns länkade till respektive hemsidor.

Vid tömning av minireningsverk kan ni även göra bokning för återfyllning av färskvatten.

JOURVERKSAMHET

Vi möjlighet att utföra slamsugning av brunnar, oljeavskiljare, fettskiljare mm. För dessa uppdrag har vi jour samtliga dagar året om. Vår jour är alltid bemannade med personal för spolbil och slambil med kapacitet både för slamsugning och spolning av avloppssystem.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller för en offert!​

Slamtömning journummer: