Logga svart


SLAMTÖMNING


Allmän info om slamtömning

Pernilla Sjöman AB har totalt 6st slambilar  – 5st som har fasta körningar i Norrtälje kommun samt 1st som kör övriga slamtransporter såsom reningsverk, båtslam med mera.  Kapaciteten är ca 12 kubik i lastbilstanken och ca 23 kubik i släpvagnstanken.


I Norrtälje kommun

Pernilla Sjöman ABs har 5st slambilar som sköter slamtömningen av Norrtälje kommuns ca 28 000 slamavskiljare (avloppsbrunnar). Vi har jour dygnet runt, så om det skulle bli fullt i brunnen så kommer någon av våra bilar inom 6 timmar och tömmer.
Journumret är 0708-53 10 00

Utöver de schemalagda tömningarna av slamavskiljare så transporterar vi även slam i från de olika reningsverken i kommunen till Lindholmens reningsverk i Norrtälje.

Vi transporterar även slam i från “slambåten”, som tömmer slamavskiljare på öarna i skärgården, och kör det sedan till Lindholmens reningsverk i Norrtälje.


VÅRA BILAR