Högtrycksspolning av avloppsstammar och rörledningar

Ring journumret: 0708-53 10 50 vid behov av tömning.

Våra spolbilar.

Pernilla Sjöman AB:s spolbilar har ett kraftfullt högtrycks- och vacuumsystem för spolning och sugning. Vi högtrycksspolar både avloppsstammar och rörledningar.

i Norrtälje kommun och Danderyds kommun sköter underhållet av det kommunala avloppsledningssystemen, några av våra övriga uppdragsgivare är Veolia, Svevia och NCC.

Våra spolbilar är av större modell och har både en slamtank och en vattentank vilket betyder att den både kan suga upp slam och högtrycksspola. Mindre spolbilar utan slamtank klarar inte av att ta hand om slam vid t.ex. en översvämning och dessa spolbilar har även en begränsad kapacitet när det gäller vattenflödet vid spolning (ju grövre ledning, desto större vattenflöde behövs), det kan vara värt att tänka på innan du bokar spolbil.

Våra spolbilar används även till exempelvis spolning och tömning av dagvattenbrunnar, stuprörsledningar, dräneringssystem och köksavlopp. Inom brunnsborrningen kan spolbilarna användas till att högtrycka borrhål eller spola rent gamla borrhål.

Har du problem med dina ledningar eller t.ex. fullt i din slambrunn, kontakta oss för en snabb lösning.

Klicka här för offertförfrågan ->

Recycler

Med denna kan vi spola kontinuerligt genom att den renar vatten vi sugit upp och använder det till spolvatten. Pumpkapacitet är 500 lit/min med tryck upp till 200 bar. Bilen är väl lämpad till spolning av större ledningar då den kan arbeta kontinuerligt utan uppehåll för att hämta vatten. Bilen blir kostnads-
effektiv då den spolar inför tex rörinspekton eller relining.

Klicka här för offertförfrågan ->

Kombibil

Vi spolar alla dimensioner på avloppsledningar och rörledningar.
Det är mycket effektivt vid avloppsstopp eller t.ex. vid stopp i
grusfyllda vägtrummor. Våra spolbilar är av större modell och har
både en slamtank och en vattentank vilket betyder att den både
kan suga upp slam och högtrycksspola. Vi kör jour året om!
• Tömning t.ex oljeavskiljare, tvättrännor
• Tömning av dagvattenbrunnar
• Spolning av färksvattenbrunnar även privatpersoner
• Tryckning av borrhål för ökad tillflöde
• Vattenkörning – Vi fyller din pool!

Klicka här för offertförfrågan ->

Rotskärning i Ledningar och rör under mark.

När vi har har högtrycksspolat ledningarna och stoppet återkommer kan det bero på rotinväxt i rör och ledningar, då kan det behövas göra ett ingrepp med en rotskärare.

Vi går då in med både vattentryck och kättingar för att skära bort rötterna i dina ledningar. I samband med rotskärning filmar vi alltid ledningarna.

En rotskärare är en spoldysa som roteras av vattentrycket ifrån spolslangen. På spoldysan sätter man på små kättingar som slår sönder rötterna

Klicka här för offertförfrågan ->