Våra tjänster

Spolteknik

Vi högtrycksspolar både avloppsstammar och rörledningar

Pernilla Sjöman AB:s spolbilar har ett kraftfullt högtrycks- och vacuumsystem för spolning och sugning. I Norrtälje kommun och Danderyds kommun sköter underhållet av det kommunala avloppsledningssystemen, några av våra övriga uppdragsgivare är Veolia, Svevia och NCC.

Har du problem med dina ledningar eller t.ex. fullt i din slambrunn, kontakta oss för en snabb lösning.

Rotskärning i ledningar och rör under mark

När vi har har högtrycksspolat ledningarna och stoppet återkommer kan det bero på rotinväxt i rör och ledningar, då kan det behövas göra ett ingrepp med en rotskärare. Vi går då in med både vattentryck och kättingar för att skära bort rötterna i dina ledningar. I samband med rotskärning filmar vi alltid ledningarna. En rotskärare är en spoldysa som roteras av vattentrycket ifrån spolslangen. På spoldysan sätter man på små kättingar som slår sönder rötterna
IMG_0359_jpg-2

Våra spolbilar

Våra spolbilar är av större modell och har både en slamtank och en vattentank vilket betyder att den både kan suga upp slam och högtrycksspola. Mindre spolbilar utan slamtank klarar inte av att ta hand om slam vid t.ex. en översvämning och dessa spolbilar har även en begränsad kapacitet när det gäller vattenflödet vid spolning (ju grövre ledning, desto större vattenflöde behövs), det kan vara värt att tänka på innan du bokar spolbil.

Våra spolbilar används även till exempelvis spolning och tömning av dagvattenbrunnar, stuprörsledningar, dräneringssystem och köksavlopp. Inom brunnsborrningen kan spolbilarna användas till att högtrycka borrhål eller spola rent gamla borrhål.

Recycler

LÄS MER

Recycler

Med denna kan vi spola kontinuerligt genom att den renar vatten vi sugit upp och använder det till spolvatten. Pumpkapacitet är 500 lit/min med tryck upp till 200 bar. Bilen är väl lämpad till spolning av större ledningar då den kan arbeta kontinuerligt utan uppehåll för att hämta vatten. Bilen blir kostnads- effektiv då den spolar inför tex rörinspekton eller relining.

Kombibil

LÄS MER

Kombibil

Vi spolar alla dimensioner på avloppsledningar och rörledningar. Det är mycket effektivt vid avloppsstopp eller t.ex. vid stopp i grusfyllda vägtrummor. Våra spolbilar är av större modell och har både en slamtank och en vattentank vilket betyder att den både kan suga upp slam och högtrycksspola. Vi kör jour året om!

• Tömning t.ex oljeavskiljare, tvättrännor
• Tömning av dagvattenbrunnar
• Spolning av färksvattenbrunnar även privatpersoner
• Tryckning av borrhål för ökad tillflöde
• Vattenkörning – Vi fyller din pool!

Kontakta oss gärna om du har frågor eller för en offert!​

Vi är verksamma i Stockholm och Uppsala.