Logga svart


SPOLBILAR


VÅRA SPOLBILAR

Pernilla Sjöman AB:s spolbilar har ett kraftfullt högtrycks- och vacuumsystem för spolning och sugning. Vi högtrycksspolar både avloppsstammar och rörledningar.

Vi sköter underhållet av det kommunala avloppsledningssystemet i Norrtälje kommun och Danderyds kommun där några av våra uppdragsgivare är Veolia, Svevia och NCC.

Våra spolbilar är av större modell och har både en slamtank och en vattentank vilket betyder att den både kan suga upp slam och högtrycksspola.Mindre spolbilar utan slamtank klarar inte av att ta hand om slam vid t.ex. en översvämning och dessa spolbilar har även en begränsad kapacitet när det gäller vattenflödet vid spolning (ju grövre ledning, desto större vattenflöde behövs), det kan vara värt att tänka på innan du bokar spolbil.

Våra spolbilar används även till exempelvis spolning och tömning av dagvattenbrunnar, stuprörsledningar, dräneringssystem och köksavlopp. Inom brunnsborrningen kan spolbilarna användas till att högtrycka borrhål eller spola rent gamla borrhål.

Har du problem med dina ledningar eller t.ex. fullt i din slambrunn, kontakta oss för en snabb lösning.